Naszą misją jest realna i praktyczna pomoc
dla osób neuroAtypowych.
W szczególności wspieramy osoby dorosłe z ADHD.

Neuroróżnorodność

To neologizm używany do wyjaśnienia różnych sposobów działania ludzkich mózgów w takich sferach jak uwaga, towarzyskość, uczenie się, samoświadomość, odporność na zakłócenia, nastrój i inne cechy umysłowe.

NeuroAtypowość

To pojęcie obejmujące osoby o atypowej budowie uwarunkowanych genetycznie połączeń neuronalnych, czyli biologicznych przyczyn ADHD, ADD, spektrum autyzmu, dysleksji, dysortografii, i dyskalkulii. Bycie osobą neuroAtypową oznacza posiadanie mózgu, który działa inaczej niż przeciętny lub neurotypowy – czyli najczęściej występujący.

Chcemy uświadamiać, że różnice w funkcjonowaniu mózgu są normalnym

 i naturalnym aspektem ludzkiej zmienności, której należy się spodziewać 

i zaakceptować.

Nasze działania

Edukujemy

 • Budujemy zrozumienie czym jest neuroróżnorodność.
 • Zmieniamy stereotypowe postrzeganie osób neuroAtypowych.
 • Upowszechniamy najnowszą wiedzę                i badania na temat neuroróżnorodności.
 • Tworzymy realne mechanizmy wspierające edukację wybranych grup zawodowych, wspierających osoby neuroAtypowe. 

Rozwijamy

 • Za pomocą różnych narzędzi rozwojowych wpływamy pozytywnie na odczuwaną jakość życia, relacji, satysfakcji zawodowej osób neuroAtypowych.
 • Uczymy o sposobach radzenia sobie              z objawami, profilaktyce i lifehack-ach.
 • Odkrywamy, rozwijamy zasoby i talenty, które też bywają nietypowe.
 • Budujemy grupę wsparcia dla osób neuroAtypowych.

Włączamy

 • Zachęcamy organizacje, pracodawców, podmioty administracji i każde miejsce publiczne do rozsądnego dostosowania udogodnień, polityk i rozwiązań.
 • Zapewniamy doradztwo w budowaniu włączającego środowiska pracy.
 • Budujemy szanse zarówno dla osób neuroAtypowych, jak i możliwości włączenia ich potencjału społecznego dla sukcesu organizacji.

Jak działamy?

Budujemy świadomość

Prowadzimy społeczne kampanie informacyjne zwiększające świadomość nt. neuroróżnorodności.

Budujemy network pomocowy

Budujemy grupę wsparcia dla osób neuroAtypowych.

Poprawiamy jakość życia

Realizujemy autorski program rozwojowy dla osób neuroAtypowych – zapewniający:

 • psychoedukację,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • profesjonalne wsparcie.
Rozwijamy diagnostykę

Prowadzimy szkolenia dla psychologów w zakresie diagnostyki neuroAtypowości.

Doradzamy organizacjom i pracodawcom

Zapewniamy doradztwo w budowaniu kultury różnorodności i włączającego środowiska pracy.

Budujemy bazę wiedzy

Dzielimy się praktycznymi informacjami wspierającymi funcjonowanie osób neuroAtypowych.

Wspieramy diagnostykę

Organizujemy pomoc w diagnostyce dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

Rozwijamy otoczenie

Prowadzimy kampanie edukacyjne dla wybranych grup zawodowych, wspierających osoby neuroAtypowe.

Partnerzy

WROCŁAWSKIE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3 JEST PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ UMBRELLA I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW. 
WWW.FUNDACJA-UMBRELLA.ORG.PL