Oferta dla firm

Wspólnie  stwórzmy włączające miejsce pracy!

Tworzymy lepsze środowisko pracy dla wszystkich poprzez uwzględnienie neuroróżnorodności!

Pomagamy organizacjom w tworzeniu i wdrażaniu własnej strategii różnorodności z uwzględnieniem neuroróżnorodności.

W oparciu o strategię biznesową wspólnie wypracujemy i dostosujemy do potrzeb organizacji wspierające rozwiązania.

Dlaczego neuroróżnorodność w miejscu pracy jest ważna?

Między 10-20% populacji to osoby neuroroAtypowe.

Neuroróżnorodność to fakt - co 5 osoba w twojej organizacji najprawdopodobniej jest neuroAtypowa.
Czy wiesz jak możesz pomóc osiągnąć pełen potencjał wszystkim pracownikom?

Różnorodne zespoły wnoszą szeroki wachlarz perspektyw, talentów i umiejętności.

Sama różnorodność jednak nie wystarczy. Do korzystania z tych zasobów, niezbędne jest zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Dopiero kultura inkluzywna pozwala na zrealizowanie potencjału wszystkich pracowników.

Niezależnie od ich preferencji poznawczych i socjalnych.

Budowanie  środowiska pracy, umożliwiającego bycie w pełni sobą, to zadanie dla pracodawców. 

Jak możemy pomóc?

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie procesu:

  • Audyty procesów, polityk i regulaminów
  • Analiza gotowości
  • Analiza kulturowa
  • Współtworzenie strategii różnorodności
  • Szkolenia – pogłębienie wiedzy na temat neuroróżnorodności
  • Trening i coaching dla managerów, HR
  • Wsparcie w procesie wdrożenia
  • Planowanie komunikacji
  • Ewaluacja i sesje follow-up