Każdy ma trochę ADHD, każdy_a jest trochę autystyczny_a. MIT czy FAKT?

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – istnieją konkretne kryteria diagnostyczne, które muszą być spełnione. I nie są nimi chwilowe trudności, czy sporadyczne objawy, których każdy z nas może doświadczać.

Dla przykładu, pewne aspekty koncentracji, które są badane w kontekście ADHD, mogą występować w różnym stopniu w populacji ogólnej. Każdy może ich doświadczać, ale to nie oznacza, że mamy do czynienia z tym samym poziomem i intensywnością, co osoby z silnie wyrażonymi cechami ADHD.

Podobnie, pewne cechy związane z ASD, takie jak wrażliwość sensoryczna, mogą być obecne w populacji ogólnej w różnym stopniu. Jednak to nie oznacza, że każda osoba, która preferuje ciche środowisko, jest na spektrum autyzmu.

Nie powinniśmy upraszczać ani generalizować tych złożonych kwestii.

Bagatelizowanie doświadczeń

Uogólnienie, że każdy jest trochę autystyczny, lub każdy ma trochę ADHD, może prowadzić do bagatelizowania doświadczeń, które są elementem tożsamości osób neuroAtypowych. To trochę jak odmawianie prawa do nadawania znaczenia temu, co osoby naueoAtypowe czują, nawigując w neurotypowym świecie. W konsekwencji może dochodzić do ignorowania potrzeb, a w kolejnym kroku do ograniczenia dostępu do mechanizmów wsparcia.

Zmniejszenie dostępu do wsparcia

Kiedy bagatelizujemy te doświadczenia, stawiamy potrzeby osób neuroAtypowych w kolejce tych mniej pilnych i mniej ważnych. Więc i rozwiązania nie będą priorytetem. Ich brak prowadzi do dalszego budowania barier. Błędne koło, do tego perpetuum mobile.

Edukacja, edukacja, edukacja

Nie możemy zakładać, że wiemy jak to jest, na podstawie niepełnych danych. To błąd, który popełniamy zbyt często, bazując na powierzchownych informacjach. Często za pojedynczym zachowaniem, czy preferencją, kryje się cała gama doświadczeń, które trudno ująć w słowa.

Dajmy sobie przestrzeń do nauki i zachowajmy otwarte głowy.

Napisz w komentarzu, lub na email: kontak@ponadschematami.org.

 

Możesz też skorzystać z  listy „PYTANIA/INSPIRACJE”:

Z jakimi uogólnieniami spotkałeś_aś się w kontekście własnego doświadczenia?

Jakie działania w obszarze edukacji sprawdziły się u Ciebie najlepiej?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *