Dostosowania są takie same dla wszystkich osób neuroAtypowych. MIT czy FAKT?

Osiągnięcie najlepszego dopasowania pod kątem udogodnień dla osób neuroatypowych w organizacjach wymaga zrozumienia, że neuroróżnorodność to spektrum, a każdy pracownik_ca ma unikalne potrzeby, ten neurotypowy_a również. Różnorodność potrzeb To, co może być pomocne dla jednej osoby z ADHD, może okazać się średnio przydatne, a nawet frustrujące dla innej. W obrębie jednego neurotypu potrzeby mogą się …

Dostosowania są takie same dla wszystkich osób neuroAtypowych. MIT czy FAKT? Read More »

NeuroAtypowość oznacza niepełnosprawność. MIT czy FAKT?

NeuroAtypowość nie oznacza niepełnosprawności, ale dla niektórych może się z nią łączyć. Czym jest neuroAtypowość? Pojęcie neuroAtypowości zrodziło się z potrzeby uznania i zrozumienia różnorodności ludzkiego mózgu. Nie wszyscy myślimy, uczymy się lub reagujemy na środowisko w taki sam sposób. Dla wielu osób neuroAtypowych, ich sposób postrzegania świata i przetwarzania informacji jest po prostu inny, …

NeuroAtypowość oznacza niepełnosprawność. MIT czy FAKT? Read More »

Osoby neuroAtypowe dzielą się na wysoko i nisko funkcjonujące. MIT czy FAKT?

Termin „wysoko funkcjonujący_a” został wprowadzony w latach 80. XX wieku, i od tamtej pory był skrótem (nie diagnozą) opisującym osoby z autyzmem posiadające silne umiejętności językowe i nie mające niepełnosprawności intelektualnej. Dzisiaj ten termin stosowany jest szerzej – nie tylko w kontekście neuroróżnorodności – ale również uzależnień. Jednak te terminy, mimo że są powszechne, nie …

Osoby neuroAtypowe dzielą się na wysoko i nisko funkcjonujące. MIT czy FAKT? Read More »

Każdy ma trochę ADHD, każdy_a jest trochę autystyczny_a. MIT czy FAKT?

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – istnieją konkretne kryteria diagnostyczne, które muszą być spełnione. I nie są nimi chwilowe trudności, czy sporadyczne objawy, których każdy z nas może doświadczać. Dla przykładu, pewne aspekty koncentracji, które są badane w kontekście ADHD, mogą występować w różnym stopniu w populacji ogólnej. Każdy może ich doświadczać, ale to …

Każdy ma trochę ADHD, każdy_a jest trochę autystyczny_a. MIT czy FAKT? Read More »

Neuroróżnorodność to moda. MIT czy FAKT?

Neuroróżnorodność to moda. MIT czy FAKT? Neuroróżnorodność to moda. MIT czy FAKT? Neuroróżnorodność to moda. MIT czy FAKT? W ciągu ostatnich lat, rosnące zrozumienie neuroróżnorodności jest wynikiem nie tylko wzrostu świadomości społecznej, ale także rosnącej ilości badań na ten temat. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, które ilustrują, jak dane i badania wpływają na nasze postrzeganie neuroróżnorodności, …

Neuroróżnorodność to moda. MIT czy FAKT? Read More »

NeuroAtypowe osoby sprawdzają się najlepiej w IT. MIT czy FAKT?

Jednym z powtarzających się przekonań na temat neuroróżnorodności  jest to, że osoby neuroAtypowe najlepiej sprawdzają się tylko w pewnych obszarach zawodowych. Wielokrotnie spotykamy się z narracją, że osoby autystyczne odnajdą się najlepiej w pracy w IT i analizach, podczas gdy osoby z ADHD są najlepsze w rolach osadzonych w kreatywnych dziedzinach. Jednak taka perspektywa jest …

NeuroAtypowe osoby sprawdzają się najlepiej w IT. MIT czy FAKT? Read More »

Osoby neuroAtypowe mają problem z komunikacją i nawiązywaniem relacji. Mit czy fakt?

Komunikacja i nawiązywanie relacji to ważne aspekty życia społecznego. Istnieje wiele mitów dotyczących umiejętności społecznych osób neuroAtypowych. Przede wszystkim kluczowe jest zrozumienie, że neuroróżnorodność nie oznacza jednolitych zachowań w procesie komunikacji. Osoby neuroatypowe mają różne umiejętności społeczne, a wiele stereotypów jest błędnych. Choćby ten, że osoby autystyczne potrzebują zawsze komunikatów prostych i bez użycia metafor. …

Osoby neuroAtypowe mają problem z komunikacją i nawiązywaniem relacji. Mit czy fakt? Read More »

Osoby neuroAtypowe mają supermoce. Mit czy fakt?

Super moce i niebezpieczne oczekiwania Tendencja do podkreślania pozytywnych aspektów w kontekście neuroróżnorodności jest zrozumiała. Jest mechanizmem pomagającym przeciwdziałać narracji deficytów. Służy jako przeciwwaga dla wcześniejszych, wyłącznie negatywnych komunikatów i może pełnić ważną rolę w zmianie percepcji społecznej. Ale tylko dopóki sama nie staje się uproszczeniem i stereotypem. Nadmierna gloryfikacja i kreowanie nieosiągalnych standardów, są …

Osoby neuroAtypowe mają supermoce. Mit czy fakt? Read More »

Osoby neuroAtypowe wyróżniają się szczególnymi umiejętnościami. Mit czy fakt?

W świecie neuroróżnorodności cechy charakterystyczne dla danego neurotypu nie są sztywną kategorią. Nie każda osoba neuroAtypowa musi mieć wszystkie objawy typowe dla ADHD, autyzmu, dysleksji, dyskalkulii…itd. Przykładowo, osoba autystyczna może wykazywać pewne cechy spektrum autyzmu, ale nie wszystkie, które są zwykle z nim kojarzone. Innymi słowy, wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia pewnej cechy wśród osób neuroAtypowych, nie …

Osoby neuroAtypowe wyróżniają się szczególnymi umiejętnościami. Mit czy fakt? Read More »

Osoby neuroAtypowe są mniej inteligentne. Mit czy fakt?

Inteligencja a neuroAtypowość Czasami jeszcze utożsamia się neuroAtypowość z określonym poziomem inteligencji oraz stosuje uogólnienia i nieścisłości w tym obszarze.  NeuroAtypowość, czyli przetwarzanie informacji w sposób inny niż większość ludzi,  nie jest synonimem ani braku, ani nadmiaru inteligencji. Inteligencja jest złożoną cechą, która obejmuje zdolność do uczenia się, rozumienia, rozwiązywania problemów i adaptacji do nowych …

Osoby neuroAtypowe są mniej inteligentne. Mit czy fakt? Read More »